Magazinul nostru web folosește cookie-uri pentru a oferi o experiență mai bună utilizatorului și vă recomandăm să acceptați utilizarea acestora pentru a vă bucura pe deplin de navigarea dvs.

cancel

Politica de confidenţialitate

Ultima actualizare: 5 aprilie 2020

Informaţii generale

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC CYBER ITQUALITY SOFTWARE SRL, cu sediul in B-DUL DECEBAL NR. 12, CAMERA 1 SECTOR 3, BUCUREȘTI, înregistrată la inregistrata la Registrul Comertului sub numarul nr. J40/14524/2020 , avand CUI RO43267975.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.itqstore.ro („Site-ul”).

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Clienti

Dacă sunteţi client al CYBER ITQUALITY SOFTWARE SRL, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de email, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizaţi Site-ul, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizaţi în mod direct în contextul creării contului de utilizator sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Vizitatori

Dacă sunteţi vizitator al Site-ului, CYBER ITQUALITY SOFTWARE SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizaţi în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizaţi în cadrul secţiunii de contact, în măsura în care ne contactaţi în acest fel.

Scopurile și temeiurile de prelucrare

Furnizarea si functionarea serviciilor noastre

Dacă sunteţi client al Site-ului, CYBER ITQUALITY SOFTWARE SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă transmite o ofertă (la cererea dumneavoastră), pentru a încheia și executa contractul cu dumneavoastră, pentru a ne asigura că vă furnizăm serviciile solicitate si pentru a asigura funcţionarea serviciilor noastre.

Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și CYBER ITQUALITY SOFTWARE SRL, definit în cuprinsul Termenilor și Condiţiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecinţă imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și CYBER ITQUALITY SOFTWARE SRL.

Indeplinirea obligaţiilor legale

CYBER ITQUALITY SOFTWARE SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru indeplinirea obligaţiilor legale în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligaţiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temeiul prelucrarii datelor dumneavoastră pentru acest scop este obligaţia legala. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecinţă imposibilitatea CYBER ITQUALITY SOFTWARE SRL de a respecta obligaţiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

Soluţionarea cererilor dumneavoastră

Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerinţe, reclamaţii, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteţi în cadrul relaţiei cu dumneavoastră.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră sau, după caz, interesul legitim al CYBER ITQUALITY SOFTWARE SRL de a asigura funcţionarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăţii permanent experienţa vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluţionarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamaţii.

Comunicare în scop de marketing

Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoţiile noastre (din iniţiativa noastră), este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

În acest caz, prelucrarea datelor va fi întemeiată pe consimţământul dumneavoastră.

Îmbunătăţirea experienţei pe website-ul nostru

Pentru a putea ţine cont de preferinţele pe care le-aţi exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care îl folosiţi, pentru a soluţiona problemele pe care le-aţi putea întâmpina la accesare, prelucrăm date precum: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; solicitarea web; data şi ora solicitării/ data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesaţi website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului; informaţii despre evenimentele survenite pe dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, erorile); informaţii cu privire la setările hardware ale dispozitivului dumneavoastră; informaţii despre locul în care vă aflaţi când accesaţi website-ul nostru.

Temeiul prelucrării va fi în cele mai multe cazuri consimţământul dumneavoastră sau interesul nostru legitim.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, CYBER ITQUALITY SOFTWARE SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menţionate mai sus.

În cazul în care sunteţi client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina CYBER ITQUALITY SOFTWARE SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, CYBER ITQUALITY SOFTWARE SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de CYBER ITQUALITY SOFTWARE SRL pe baza consimţământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CYBER ITQUALITY SOFTWARE SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terţe persoane sau entităţi care sprijină CYBER ITQUALITY SOFTWARE SRL în desfășurarea activităţii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autorităţile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 1. pentru administrarea Site-ului;
 2. pentru menţinerea, personalizarea și îmbunătăţirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 3. pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendinţelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranţă și autentificarea utilizatorilor;
 4. atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către CYBER ITQUALITY SOFTWARE SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiaţi

În condiţiile prevăzute de legislaţia în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiaţi de următoarele drepturi:

 1. dreptul de a avea acces la datele dvs: puteţi solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;
 2. dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situaţia în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveţi posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporţionate;
 3. dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor: aveţi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în următoarele situaţii: dacă aţi contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; dacă v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.
 4. dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteţi solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-aţi retras consimţământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneţi prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale.
 5. dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteţi solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimţământul dvs. și prelucrarea este una automată.
 6. dreptul de a va opune prelucrării: aveţi dreptul să vă opuneţi în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs. vor fi șterse.
 7. dreptul de a vă opune să faceţi obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră de către noi, va rugam să vă adresaţi la adresa de email: contact@itqstore.ro.

Cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conţinutul și anunţurile, pentru a oferi funcţii de reţele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de reţele sociale, de publicitate și de analize informaţii cu privire la modul în care folosiţi site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informaţii oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă.

Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile noastre.